Ďalšie kapitoly doplnené!!!

25.05.2013 20:54

Popridané 12. a 13. kapitola zachvíľu sa blížime ku koncu príbehu.:):):)